Bg1

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön tarkoituksena on vanhusten ja vammaisten kotona asumisen ja kuntoutumisen tukeminen kokonaisvaltiasesti sekä asumisen, tehostetun palveluasumisen
ja muun sosiaalisen palvelutoiminnan ylläpitäminen.