skip to Main Content

Viihtyisää asumista ja suunnitelmallisia peruskorjauksia

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön 15 kiinteistöä on rakennettu vuosina 1973-2011. Säätiön kiinteistöissä on yhteensä 376 vuokra-asuntoa. Asumisviihtyvyyden ja asumisturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kiinteistöjä huolletaan ja kiinteistökorjaukset tehdään suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Säätiön hallitus päättää vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä kiinteistökorjauksista. Vuoden 2015…

Lue lisää

Asumisneuvontapalvelu

Lappeenrannan palvelukeskussäätiö on saanut ARA:lta myönteisen rahoituspäätöksen asumisneuvontapalvelujen tuottamiseen  1.9.-31.12.2015. Säätiön asumisneuvontatiimi asumisnuvoja sosionomi Annamari Varis ja asuntosihteeri Paula Kaipia ovat vastanneet erilaisiin asumisen haasteisiin sekä säätiön nykyisille asukkaille että asunnonhakijoille. "Asuntojono, jonottaminen ja jonottajien määrä ei ole itsetarkoitus. Tärkeää…

Lue lisää

Hyvinvointia ja jaettua iloa

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo; Kölhinpuiston talon asukkaat tuottivat tilataidetta Perillistenkadun asukkaiden ja käyttäjien iloksi Perillistenkatu 3 seinässä on jo vuosia ollut tyhjä vitriini. Tästä syntyi idea ja tarve yhdessä toteutettavalle tilataideteokselle. Kölhinpuiston talon asukkaiden kädentaidot-ryhmässä valmistunut neulahuovutustyö kiinnitettiin Perillistenkatu…

Lue lisää

Veljeskoti 20-vuotta

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön Veljeskodissa vietettiin 13.5.2015 talon 20-vuotisjuhlia perhepiirissä. Vuonna 1992 Veljesliiton Lappeenrannan osasto jäsenkyselyyn perustuen esitti Lappeenrannan palvelukeskussäätiölle, että se rakentaisi sotainvalideille palvelutalon asuntohallituksen ja Raha-automaattiyhdistyksen hyväksymien rahoitusperiaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen säätiölle 1992 lähettämässä kirjelmässä mainittiin yhdistyksen jäsenmäärän olevan 447 ja…

Lue lisää
Back To Top