skip to Main Content

Vertaisryhmätuki uudessa elämäntilanteessa

Leskien tukitoiminta on aloitettu Lappeenrannan palvelukeskussäätiön hanketoimintana vuonna 1998. Leskeksi jääneiden tukitoiminnan kohderyhmänä ovat ikääntyneet henkilöt, jotka ovat jääneet leskeksi.  Yleisimmin ryhmätoimintaan tullaan mukaan siinä vaiheessa, kun leskeksi jäämisestä on kulunut noin 3-5 kk.

Toiminnan muodot

Toiminta toteutuu 8-15 hengen pienryhmissä ja kukin ryhmä kokoontuu ohjatusti noin vuoden ajan. Monimuotoisen ja sisällöiltään vaihtelevan ryhmätoiminnan tavoitteena on tukea surussa selviämisessä ja auttaa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa sekä vertaistuen avulla, sosiaalisissa verkostoissa vähentää elämänhallinnan riskejä ja syrjäytymistä.

Ryhmät

Kalenterivuoden aikana aloittaa 4-6 uutta ryhmää. Uusien ryhmien aloituskokouksista tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja säätiön kotisivuilla.

Tiedustelut ja lisätietoja projektiohjaaja p. 040-574 6572

 

 

Back To Top