skip to Main Content

Lappeenrannan palvelukeskussäätiö on saanut ARA:lta myönteisen rahoituspäätöksen asumisneuvontapalvelujen tuottamiseen  1.9.-31.12.2015.

Säätiön asumisneuvontatiimi asumisnuvoja sosionomi Annamari Varis ja asuntosihteeri Paula Kaipia ovat vastanneet erilaisiin asumisen haasteisiin sekä säätiön nykyisille asukkaille että asunnonhakijoille.

”Asuntojono, jonottaminen ja jonottajien määrä ei ole itsetarkoitus. Tärkeää on löytää oikea ratkaisu, oikeat ja oikea-aikaiset palvelut sekä löytää uusi koti sitä tarvitsevalle. Uuteen kotiin muutto on suuri elämänmuutos, jossa tarvitaan tukea.”

Hankkeen yhteistyö- ja verkostokumppaneina ohjausryhmässä ovat Eksote, Lappeenrannan asuntopalvelu Oy, Vanhustyön keskusliitto (korjausneuvonta) ja Lappeenrannan kaupungin asuntopalvelu.

Mikäli tarvitset tietoja, neuvoja tai apua esim. toimeentuloon, sosiaalietuuksiin, palvelujen hankintaan, muuttoon tms. henkilökohtaisissa asioissa, ota rohkeasti yhteyttä  p. 0400-393 873
annamari.varis@lprpalvelukeskussaatio.fi.

Back To Top