skip to Main Content

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo; Kölhinpuiston talon asukkaat tuottivat tilataidetta Perillistenkadun asukkaiden ja käyttäjien iloksi

Perillistenkatu 3 seinässä on jo vuosia ollut tyhjä vitriini.

Perillistenkadun%2Bvitriini%2Btyhj%25C3%25A4n%25C3%25A4..jpg

Tästä syntyi idea ja tarve yhdessä toteutettavalle tilataideteokselle. Kölhinpuiston talon asukkaiden kädentaidot-ryhmässä valmistunut neulahuovutustyö kiinnitettiin Perillistenkatu 3 talon seinällä olevaan vitriiniin maanantaina 20.7.2015.ohikulkijoiden iloksi.

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön Kymenraitilla sijaitsevan talon asukkailla on kesällä 2015 ollut ainutkertainen mahdollisuus kokea, miten aktiivinen toiminnallisuus ja osallisuus parantavat ikäihmisen asumisen tasoa ja hyvinvointia.

Saimaan ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat Tuula Ruokonen ja Teija Kylliäinen ovat toteuttaneet talossa avointa ryhmätoimintaa neljänä päivänä viikossa ajalla 18.5. – 24.7.2015. Asukkaat ovat itse päässeet vaikuttamaan toiminnan sisältöihin. Toiminnan eri teemoilla kädentaidot, pelit, muistelu ja kirjallisuus on varmistettu, että mahdollisimman monelle asukkaalle on löytynyt sopivaa toimintaa. Toiminnassa on kesän aikana käynyt yhtensä 14 asukasta.

Toiminnan suunnitteluprosessissa ovat konkretisoituneet toimintaterapeutin suunnittelutaidot, tavoitteiden asettelu ja toiminnan soveltuvuus asiakkaalle. Ne vaikuttavat toiminnan täsmällisyyteen.Toimintaterapia on täsmällistä silloin, kun toimintaterapeutti on pystynyt tarjoamaan asiakkaalle toimintoja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin. Toiminnassa ei ole tärkeää toiminnan muoto, vaan miten toiminta toteutetaan.

Ryhmätoiminnan tavoitteena on ollut aktiivisuuden lisääntyminen, voimavarojen vahvistuminen ja elämänlaadun parantuminen. Ennaltaehkäisevä ryhmämuotoinen toiminta ikäihmisille
on tulevaisuuden mahdollisuus, johon tulisi aktiivisesti tarttua. Fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ylläpitämällä toiminta tulee itsenäistä selviytymistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Jo hyvin pienin ja konkreettisin keinoin on mahdollista vaikuttaa ikäihmisen elämään positiivisesti, aktivoida aivojen toimintaa ja parantaa elämänlaatua.

lopputulos%252C%2Bpihlaja.jpg

Talon asukkaiden ryhmä haluaa jakaa toiminnasta saamansa positiivisen kokemuksen luovuttamalla neulahuovutustyön ilahduttamaan kaikkia kaupunkilaisia.

Back To Top