skip to Main Content

Ilpo Heltimoinen lahjoitti 9.10.2015 Veljeskodille muistojen taulun – ”Kylä Karjalasta”

Kyl%25C3%25A4%2BKarjalasta_taulu.jpg

Ilpo kertoo muistavansa taulun lapsuudenkodistaan koko lapsuusajalta. Hänen äitinsä perintönä taulu siirtyi hänelle, ja Ilpo Heltimoinen kertoo, että halusi lahjoittaa taulun paikkaan, jossa se voisi olla tuomassa muistoja ja iloa.

Taulun alareunassa on vuosiluku 1960 ja teksti Kylä Karjalasta, mutta taulun maalaajan signeeraus jää arvoitukseksi. Ilpo kertoo, että hänen äitinsä suku on Kivennavalta ja yhdessä Veljeskodin asukkaiden kanssa pohdimme, voisiko talvinen kylämaisema, hirsinen talo rakennuksineen ja ortodoksikirkko olla kuvaus Kivennavan maisemista.

Veljeskoti_taulun%2Bvastaanottaminen.jpg

Veljeskodin asukkaat vastaanottivat taulun yhdessä talon johtaja Johanna Viskarin ja säätiön toiminnanjohtaja Päivi Ahosen kanssa.

Asukkaat lausuivat kiitoksensa Ilpo Heltimoiselle sanoen, että tämä oli todella iloinen yllätys meille.

Back To Top