skip to Main Content

Musiikin voima on todellista. Se aktivoi aivojamme, niiden verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat ja koko persoonallisuutemme vireytyy. Musiikki on monen tutkijan mielestä ihmiselle jopa elintärkeää. Tiedossa ei ole ainuttakaan kansaa, rotua tai ihmisryhmää, jolle musiikki ei olisi tavalla tai toisella tuttua (Duodecim Terveyskirjasto)

Lappeenrannan palvelukeskussäätiö ja musiikkiopisto ovat yhdessä pohtineet kuinka olisi mahdollista tuottaa musiikin hyvinvointivaikutuksia myös palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa oleville asukkaille, joiden mahdollisuudet osallistua omatoimisesti konserteihin ym. on heikentynyt. On syntynyt yhteinen, toive, idea ja toteutus ”mummomuskarit”.

Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön Lappeenrannan musiikkiopistolle myöntämä avustus mahdollisti mummomuskaritoiminnan käynnistymisen syyslukukauden 2014 alusta. Toiminnan oltua katkolla vuonna 2015 VTKL:n toimintatonni mahdollisti tämän hyvinvointipalvelun jatkumisen Lappeenrannan palvelukeskussäätiön palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asukkaille vuonna 2015. Joulukuussa 2015 usean seurakunnan nuoret toteuttuvat laajalla yhteistyöllä joulumusikaalin, jota esitettiin kaksi kertaa Lauritsalan kirkossa. Musikaalin kolehtituotto
mahdollistaa mummomuskareiden jatkumisen edelleen 2016.

Mummomuskakreiden vetäjänä on toiminut musiikkiopiston lehtori Terhi Kolehmainen.

Mummomuskarissa.JPG

Mummomuskari on musiikkituokio jossa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja mahdollisuuksien mukaan myös liikutaan musiikin mukana. Tuokioiden pääpaino on tuttujen laulujen laulamisessa sekä niihin liittyvien muistojen kertomisessa. Moni tuokioihin osallistuvista ei välttämättä enää puhu, mutta laulu ei ole unohtunut. He muistavat vanhat lapsuutensa ja koulussa laulamansa laulut edelleenkin ulkomuistista. Myös yhdessä laulaminen on voimaannuttavaa, sillä yksin ei välttämättä uskalla laulaa niin reippaasti, mutta yhdessä on tilanne monesti helpompi. Tuokioissa on soitetettu kevyitä rytmisoittimia (kapuloita, marakasseja, rumpuja ja kulkusia). Soittimet on valittu niin, että niistä saa yhdelläkin kädellä helposti äänen ja pääsee yhteissoittoon mukaan.

Luukas_muskari2.jpg

Viikottaiset tuokiot kestävät 45 minuuttia kerallaan ja aina lopetettaessa kuuluu kysymys, ”ei kai myö vielä lopeteta?”. Tuokioilla on välitön virkistävä vaikutus, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Osallistujat saavat uusia ajatuksia, muistavat ehkä vanhoja asioita paremmin ja ryhtikin on saatanut jonkin verran oieta laulamisen jälkeen.

Mummomuskareita tarvitaan sillä elävä ja yhdessä koettu tai tuotettu musiikki piristää ja luo yhteisöllisyyden tunnetta. On eri asia laulaa ja soittaa yhdessä, kuin kuunnella musiikkia esim. yksin levyltä. On myös tutkittua tietoa siitä, kuinka instrumenttien soittaminen ja laulaminen virkistää aivotoimintaa ja kuntouttaa. Musiikkituokiot ovat myös rauhoittavia ja rentouttavia.

Mummomuskareissa on käynyt myös nuoria muusikonalkuja muusiikkiopistosta esiintymässä. Näin tuokion osallistujille toteutuu lapsikontakti, vaikka omia lapsenlapsia ei olisikaan ja soitto-oppilaat saavat esiintymiskokemuksia

Back To Top