skip to Main Content

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön Veljeskodissa vietettiin 13.5.2015 talon 20-vuotisjuhlia perhepiirissä. Vuonna 1992 Veljesliiton Lappeenrannan osasto jäsenkyselyyn perustuen esitti Lappeenrannan palvelukeskussäätiölle, että se rakentaisi sotainvalideille palvelutalon asuntohallituksen ja Raha-automaattiyhdistyksen hyväksymien rahoitusperiaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen säätiölle 1992 lähettämässä kirjelmässä mainittiin yhdistyksen jäsenmäärän olevan 447 ja heidän keski-ikänsä lähes 75 vuotta.Veljeskoti valmistui toukokuussa 1995. Tämän vuoden alkaessa Suomessa oli sotaveteraaneja 26 500, joista sotainvalideja 3 900. Heidän keski-ikänsä on jo yli 90 vuotta. Myös Veljeskodin asukkaiden keski-ikä on jo 89 vuotta.

20150513_143142.jpg

Juhlapuheessaan säätiön pitkäaikainen asiamies sosiaalineuvos Jaakko Tuomi muistutti kuulijoita sittä, että ”Sota ei pääty rauhan solmimiseen vaan sen seurauksia Veljeskodinkin asukkaat ovat kantaneet vuosikymmeniä. Ikääntyneinä tarvitaan toimintakyvyn ylläpitoon kuntoutusta, toimintoihin osallisuutta oman elämän tueksi ja yhä vielä yhteiskunnan tukitoimia. Lainsäädäntöä on jonkin verran parannettu, mutta siinä on vielä tarpeettomia rajauksia.

Tärkeää on ylläpitää myös omaa vastuuta tarpeiden ja palvelujen ylläpidossa. Veljeskodin tyyppiset palvelut säilyvät, jos niitä käytetään. Omavastuista on liikuntaankin osallistuminen ja sen ylläpito. Vähäinenkin liikkuminen on elintärkeää toimintakykymme kannalta.”

20150513_142646.jpg

Onnea Veljeskodille, sen asukkaille, työntekijöille ja talon yhteistyötahoille!

Back To Top