skip to Main Content

Säätiön Lounasravintola Laura on kokenut suuren muutoksen remontin ja tilojen käytön uudelleen ideoinnin kautta.  Siirtoseinien avulla tila muotoutuu suuresta kokous- ja juhlatilasta aina kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Kiitos kaikille tilan ja toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneille tahoille.

Salin peräosassa on Lounasravintola Laura, jossa on mahdollisuus lounasruokailuun arkisin klo 11-13. Salin etuosassa on lauritsalaisten oma Olohuone, jolle haetaan vielä omaa nimeä. Nimiehdotuksia voi antaa Lauritsalan Olohuone, Nimetön Facebook sivuilla aina sunnuntaihin 12.11. asti. Olohuone-kahvila on avoinna arkisin klo 9-14. Olohuoneen toimintaan on suunniteltu pienimuotoisia tapahtumia päivittäin nyt aina Jouluun asti, mutta ideoita ja ehdotuksia tulevaan toimintaan vastaanotetaan mielellään.

Muina aikoina kaikki tilat ovat varattavissa erilaisiin tapahtumiin, kokouksiin ja juhliin.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva avasi tilan leikkaamalla pääoven nauhan Olohuoneen avajaisissa 9.11.2017.

Lauritsalan alueraadin puheenjohtaja Anne-Maija Laukas käytti avajaisissa asukkaan puheenvuoron:

”Olemme tänään viettämässä Lauritsalan uuden asukastilan avajaisia. Kun edellinen asukastila sulkeutui menetimme mukavan oleskelu-, kokoontumis- ja ystävien tapaamispaikan. Olemme tyytyväisiä, että nyt saamme entistä hienomman ja monipuolisemman asukastilan. Uskon Lauritsalan asukkaiden ja yhdistysten suurella joukolla ottavan käyttöönsä tämän tilan, johon on todella panostettu.

Tänä vuonna vietämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Vuoden teemaksi on valittu Yhdessä. Juhlavuoden tavoitteena on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiskunnassamme. Teema Yhdessä on siten enemmän kuin logo tai sana – se on tekemisen tapa ja sisältö. Yhdessä tarkoittaa sitä, että jokaisella on tilaa ja mahdollisuus osallistua omana itsenään. Se sisältää myös mahdollisuuden erilaisille näkemyksille.

Meitä lauritsalalaisia on paljon ja olemme kaikki erilaisia. Jotkut ovat asuneet aina Lauritsalassa, jotkut ovat olleet välillä maailmalla ja palanneet takaisin. On myös monia aivan uusia lauritsalalaisia, jotka vasta alkavat tuntea Lauritsalan kotiseudukseen.

Me teemme joka päivä kotiseututyötä huolehtimalla asuinympäristömme viihtyisyydestä esimerkiksi yhteisöllisillä tapahtumilla, talkoilla, ottamalla kantaa Lauritsalaa koskeviin asioihin, olemalla mukana tekemisessä tai vain osallistumalla. Lauritsalassa on noin 30 aktiivisesti toimivaa yhdistystä, jotka yksin tai yhteistyössä muiden kanssa jatkuvasti tekevät työtä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin puolesta. Myös yhdistyksiin kuulumattomat ihmiset voivat vaikuttaa.

Lauritsalan kauppalan liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin on tänä vuonna kulunut 50 vuotta. Kuten muuallakin Suomessa on huomattu, kuntaliitoksen jälkeen kotiseutuylpeys ja yhteishenki on vahvistunut ja saanut asukkaat huolehtimaan asuinympäristönsä asioista yhteisrintamassa. Meillä on 50 vuoden hyvä kokemus tästä. Kuntaliitoksesta huolimatta ja ehkä jopa sen takia kotiseutuhenki ja -toiminta on vain vahvistunut ja lisääntynyt Lauritsalassa. Laajalti tunnettu Lauritsala-henki elää ja voi hyvin.

Kehitys ja globalisoituminen kulkevat kovaa vauhtia eteenpäin. Olemme osa isoa kokonaisuutta. Tämän johdosta Lauritsalassa, Lappeenrannassa, ympäri Suomea ja Eurooppaakin on nähtävissä, että asukkaat osallistuvat yhä enenevässä määrin omasta asuinympäristöstänsä huolehtimiseen, ovat aktiivisia ja ylpeitä kotiseudustaan. Asuinpaikan tai paikan, jossa juuret ovat, merkitys on vain korostunut, jotta voimme tuntea olevamme yksilöitä suuressa maailmassa.

Toivon kaikkien lauritsalalaisten ottavan tämän uuden asukastilan omaksi paikakseen. Tällaisia paikkoja tarvitaan kaikenlaisen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Olkaamme siis ylpeitä Lauritsalasta ja lauritsalalaisuudesta. Lauritsalalaisina myö pysytään!”

Kiitos kaikille mukana olleille, toivottavasti tapaamme olohuoneessa toistekin!

 

Back To Top