skip to Main Content

Lappeenrannan palvelukeskussäätiö sr ja Jatke Oy ovat tänään 7.6.2017 allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen. Lappeenrannan palvelukeskussäätiö sr on 3.2.2017 saanut Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta ehdollisen varauksen monimuotoisen senioritalon toteuttamiseksi Lappeenrantaan. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat yhteistyössä viemään eteenpäin ARA:n päätöksen mukaisen monimuotoisen senioritalon toteutusta osoitteessa Valtakatu 56.

 

Uuteen monimuotoiseen senioritaloon on suunnitteilla yhteensä 53 asuntoa. Asunnoista 24 on ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen) ja lyhytaikaisen asumisen asuntoja. Loput asunnot ovat palveluasumisen ja vuokra-asumisen esteettömiä, toimiva-asunto konseptilla toteutettavia vuokra-asuntoja. Uuden monimuotoisen senioritalon asunnot tulevat korvaamaan palvelukeskussäätiön Kauppakadulla sijaitsevan Wäinönkodin ja Perillistekatu 3:n nykyiset vuokra-asunnot.

 

Monimuotoisen senioritalon toteutus vanhan teatteritalon paikalle tukee toiminnallisesti palvelukeskussäätiön liikenneympyrässä sijaitsevien Kultaisen Kolmion Taikinamäen palvelutalon asunto- ja palvelukokonaisuutta.

 

Tontinluovutuskilpailussa vuonna 2015 Valtakatu 56 tontille esitettiin monimuotoisen asumisen toteuttamista eri ikäryhmille sekä omistus- että vuokra-asumiseen. Palvelukeskussäätiön kanssa tehty yhteistoimintasopimus tukee ja vahvistaa tämän kilpailutuksen hengen mukaista toteutusta.

 

 

Back To Top