Fysioterapiapalvelut Lapeenrannan palvelukeskussäätiöllä

Email: etunimi.sukunimi@lprpalvelukeskussaatio.fi

Terapeutit ja jalkojenhoitaja

  • Henna Orrain
  • toimintaterapeutti